Napi ritmusunk a Napkeleti Waldorf-Óvodában

A tevékenységek ugyan fontos részét képezik a napirendnek, de elsősorban megajánlott lehetőségek, a gyerekeknek nem kötelező részt venni benne. Ez azt jelenti, hogy a nap egy bizonyos időpontjában, körülbelül mindig ugyanakkor, előkészítjük az aznapi tevékenység hozzávalóit, például a nevelő leteríti az asztalt viaszosvászonnal a festéshez, előkészíti a rajztáblákat, az ecseteket, a festékmosó edénykékbe vizet tölt, előkészíti az aquarell papírokat, festéket tesz a tálkákba. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagy része ekkorra már magától az asztalhoz ül. Sokszor ők kérdezik, mikor kezdjük a festést, hiszen egy idő után pontosan tudják, hogy ha előző nap kenyér sütés volt, akkor ma festeni fognak.
A tevékenységekhez versek, dalocskák segítségével különböző kis rítusokat alakítunk ki, amik vonzóvá teszik azt a gyermekek számára. Fontosnak tartjuk, hogy nagyjából mindig ugyanúgy történjenek a dolgok, legyen a napnak egy követhető, kiszámítható rendje. Tulajdonképpen a nap minden mozzanatát különböző kis szertartások, rítusok kísérik, amelyek nem, vagy csak igen ritkán változnak, így például dalocska hív a mesekörbe, cintányérhangocska küld az öltözőbe.
 
A napi ritmus terve:


8:00 – 9:00  A gyerekek megérkeznek, szükség esetén megreggeliznek, majd bekapcsolódnak a játékba
8:00 – 10:00  szabad játék ideje
A gyerekek önállóan játszanak, míg a két óvónő a hét különböző napjaihoz és az évkör ritmusához igazodó munkát végeznek, elkészítik a tízórait előkészítik a művészeti tevékenykedéseket, amelyekbe a gyerekek szabadon bekapcsolódhatnak
10:00 – 10:15 rendrakás
Ezt az óvónők és a gyerekek együtt végezik
10:15 – 10:45 ritmikus játék
Az óvodásokhoz szabott, időszakhoz kapcsolódó, történetbe ágyazott verses, dalos, ritmikus mozgás, ujj-játékok, körjátékok
10:45 – 10:50 átöltözés a kerti játékhoz
10:50 – 12:00 kerti szabad játék
Megismerkedés a természettel, annak változásaival szabad játék és kötetlen kerti munkák során: locsolás, avarsepregetés, ásás, gyomlálás
12:00 – 12:15 egyéni játék
Az átöltözés, kézmosást követően egyéni játék a gyerekekkel például: lovagoltató-játék, ujj-játék
12:15 – 12:40 evés
A csoport egy asztalnál, közösen asztali áldással kezdi és köszönéssel fejezi be az étkezést.
12: 40 – 13:00 Székkörben gyülekezünk az évszakasztalnál. Gyertyagyújtás után köszöntjük a mai napot, számba vesszük a hiányzókat, versben vagy dalban fohászt mondunk. A gyermekek életkorához illetve az ünnepkör adott időszakához illeszkedő mese vagy bábozás az óvodai nap közös befejezése.