A Napkeleti Óvoda előzménye a Napkeleti Játszóház, mely három éven át működött a második kerületben a Waldorf-pedagógia szellemiségét alapul véve. Játszóházunk pedig 2010-ben egy családi napköziből nőtte ki magát szülői kezdeményezésre. Egy csoportnyi Waldorf-pedagógia iránt érdeklődő illetve elkötelezett szülő keresett megoldást, hogy a működő Waldorf óvodák helyhiánya ellenére ebben a szellemben biztosíthassa gyermekei napközbeni ellátását. A játszóházaktól eltérő módon már ekkor is állandó csoportokkal működtünk. Már az alapítás során is az volt nem titkolt célunk, hogy játszóházunk előzménye legyen egy később létrehozandó óvodának.

Óvodánk szellemiségét a Waldorf-pedagógián alapuló nevelés határozza meg. Célunk, hogy a gyermekeket segítsük abban, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberekké váljanak, akik képesek környezetüket emberségesebbé tenni.

Minden egyes gyermekben megnyilvánul a sokrétű emberi természet, célunk a gyermek belső világának a védelme. Az óvónő egész lényével jelen van a csoportban, ott segít, ahol valóban szükség van segítségre, megvárja, míg a gyermek önmaga megtalálja a következő lépést. Szeretetteljes együttélést vállal a gyerekkel, amelyben a gyermek megőrizheti emberi méltóságát. Elvárások helyett érzelmi biztonságot nyújt, figyelemmel kíséri a gyermekek testi-lelki megnyilvánulásait, ítélet és előítélet mentes figyelemmel van jelen. Törekszik a gyermek természetében rejlő lehetőségek felismerésére és az ehhez való alkalmazkodásra, hogy a gyermek szabadon fejlődhessen.

Óvodánkba különböző életkorú gyermekeket várunk, így nem törik meg a család természetes közege (testvérek), a nagyobb gyerekek áthagyományozzák a szokásokat az utánuk következő kisebb gyermekekre, segítik őket a játék és a tevékenységek során. Az egyre önállóbb gyermek egyre több belső és külső aktivitást mutat, így maga is követendő mintává válhat a többi gyermek számára és (a nevelő mintáját követve). Ily módon az óvoda – mint minden közösség – a szociális tanulás színtere is.

Óvodánk félnapos nyitva tartással működik, hiszen valljuk, hogy az óvodáskorú gyermek számára fontos, hogy a délutánokat lehetőleg otthon töltse, ahol feldolgozhatja a délelőtt során őt ért élményeit. Ez a pihenőidő biztosítja nyugodt fejlődését, ismereti elmélyülését. Mivel azonban erre nem minden családban van lehetőség, óvodánkban egyéni megbeszélés alapján van lehetőség délutáni tartózkodásra is.

A Napkeleti Óvoda házirendje letölthető innen:

A Napkeleti Óvoda Különös Közzétételi Listája letölthető innen:

A Napkeleti Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata letölthető innen:

A Napkeleti Pedagógiai Programja letölthető innen: