Ritmusok

“A Waldorf-óvoda tudatosan él a ritmikus ismétlés én-erősítő, szorongásoldó hatásával.”
                                                                                                                                        Waldorf-Óvodapedagógiai Program 2012

Az ember testi ritmusai a születés után csak fokozatosan válnak rendszeressé, ezért a kisgyermek számára különösen fontos a rendszeresség, a kiszámítható ismétlődés, a ritmusok. Ezek adnak számára tájékozódási pontokat a világban, erősítik biztonságérzetét. A Waldorf-pedagógia követni próbálja a ki- és belégzések ritmusát, amely a természetben is megjelenik, például az évszakok váltakozásában. Óvodánkban ezt a napi, heti, havi és éves ritmusok biztosítják.

 

Éves ritmusunk

A nevelési évet hosszabb három-négy héten át tartó időszakokra bontjuk, melyek egy-egy ünnep köré csoportosulnak. Az évről évre visszatérő időszakokban a gyerekek egyre nagyobb biztonságban mozognak. Egyre tisztábban emlékeznek az egyes időszakok tartalmára, menetére, így örömteli várakozás előzheti meg a kiteljesedő ünnepet.

Születésnapok

Külön megünnepeljük minden gyerek születésnapját, amely nap csak az ünnepeltről szól, az aznapi tevékenység során neki készítünk ajándékot, a mesekörben trónra ültetjük, koronát teszünk a fejére, róla szóló mesét mesélünk, neki éneklünk és a mesekör végén megajándékozzuk a saját készítésű ajándékainkkal.

Kirándulások

Az óvodai csoporttal havonta minimum egy alkalommal egész délelőttöt betöltő erdei sétára megyünk, ahol az ismert úton a gyerekek felváltva vezethetik az óvodás csapatot. A kirándulások alkalmával terméseket, kérgeket, faágakat gyűjtünk, melyek alapanyagul szolgálhatnak az óvodai játékokhoz is, az erdőből fényes kavicsokat, fakéregdarabokat hozunk el manókunyhó építéséhez.

Heti ritmusunk

“A hét napjaihoz kötődő, mindig vissza-visszatérő azonosságok tagolják a hetet érzékletesen.”
                                                                            Waldorf-Óvodapedagógiai Program 2012

A heti tevékenységek mindig változatlan módon, kiszámíthatóan ismétlődnek, ezzel adva érzelmi biztonságot a gyerekek számára. A heti ritmust elsősorban a művészeti tevékenységek sora adja, de a közös étkezés alapjául szolgáló napi    gabonakása is a hét adott napjaihoz kapcsolódik.

Napi ritmusunk

“A Waldorf-pedagógia a gyerek napját úgy tagolja, hogy a koncentráltabb tevékenységek után mindig egy szabadabb következik. Ez által ritmusa lesz a napnak, mint ahogy a lélegzésnél a ki- és belégzés váltakozik.”
                                                                                   Waldorf-Óvodapedagógiai Program 2012
 
A napi ritmust kiemelten fontosnak tartjuk, mivel a kisgyerekek nagyon könnyen elfáradnak a sokféle inger és aktivitás hatására, különösen szociális közegben és ezek a jól kiszámítható ritmusok biztosítják számukra a pihenőket. Nagyon fontos, hogy legyen idő az élmények feldolgozására is, amelyet a szabad játék során tudnak megvalósítani a gyerekek.

Hat-hét évesek

“A Waldorf-óvodából kilépő gyerek erre irányuló külön erőfeszítés nélkül iskolaérett, ez általában a hetedik életév folyamán következik be.”
                                                                                   Waldorf-Óvodapedagógiai Program 2012


A hatodik, hetedik életévében a gyermekek hatalmasat fejlődnek mind fizikaiságukban, mind szociális létükben, érzelemvilágukban, mind gondolkodásukban. Ezt az évet Königsjahr-nak,   “Királyévnek” is szokták nevezni, mert a vegyes életkorú csoportokban különleges helyzetbe kerülnek az utolsó éves óvodások.